فروشگاه بیزبلاگر
در طی سالها فعالیت، گاهی به اجبار یا تفریحی ! روشهای اجرائی، راه حلها یا تحلیلم از موضوعات مختلف را به شکلهای مختلف تبدیل به محتوا کرده ام. اغلب بصورت نوشته، ترجمه و گاهی هم فایل صوتی یا ویدئویی. حالا در فرصتهایی که لابلای کارهای روزمره و پروژه ها و مشاوره ها پیدا میکنم، کم کم این محتواها را سازماندهی و سروشکل داده و اینجا برای استفاده شما میگذارم! اسمش فروشگاه است ولی نگران نباشید! محتوای رایگان هم خواهم داشت! 😊 کمی صبر کنید...

دسته‌بندی