نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی گلخانه، فناوری کشاورزی و تجهیزات دامی آنتالیا، ترکیه GROWTECH

/post-5

Growtech از 23 تا 26 نوامبر 2022 (2 تا 5 آذر 1401) در مرکز نمایشگاه Anfaş آنتالیا، ترکیه برگزار می شود!